List/Grid

Đàm phán - Bán hàng Subscribe to Đàm phán - Bán hàng

Kỹ xảo bán hàng – Sự sống còn

Kỹ xảo bán hàng – Sự sống còn

Mỗi công ty được thành lập đều có những sản phẩm và dịch vụ cần giới thiệu tới nhiều khách hàng. Việc dùng những kỹ xảo như thế nào để… Read more »

Những kỹ xảo bán hàng hiệu quả nhất

Những kỹ xảo bán hàng hiệu quả nhất

Mỗi công ty được thành lập đều có những sản phẩm và dịch vụ cần giới thiệu tới nhiều khách hàng. Việc dùng những kỹ xảo như thế nào để… Read more »

Chiến lược khách hàng trong ngành bán lẻ

Chiến lược khách hàng trong ngành bán lẻ

Trong lĩnh vực bán lẻ, các doanh nghiệp phải đối mặt thường xuyên với việc tìm khách hàng mới, nên đều bị ám ảnh với việc làm thế nào để… Read more »

Cạnh tranh bằng sự thân thiết với khách hàng

Cạnh tranh bằng sự thân thiết với khách hàng

Ngày nay, khi các hình thức cạnh tranh về giá cả, chất lượng đã trở nên một điều hiển nhiên thì các công ty đã hướng tới một hình thức… Read more »

Nghệ thuật truyền cảm xúc cho khách hàng

Nghệ thuật truyền cảm xúc cho khách hàng

Vị Phó Giám Đốc phụ trách kinh doanh gõ tay xuống bàn trong phòng họp nói: “Tất cả mọi người trong phòng này cần phải có nhiều nhiệt huyết hơn… Read more »

Chinh phục khách hàng lập dị

Chinh phục khách hàng lập dị

Thật thoải mái và dễ chịu khi tôi đã nắm bắt được rất nhiều ví dụ về những dịch vụ khách hàng từ vĩ đại đến những dịch vụ hoàn… Read more »