List/Grid

Văn hóa doanh nghiệp Subscribe to Văn hóa doanh nghiệp

Vượt mặt đối thủ bằng văn hóa doanh nghiệp

Vượt mặt đối thủ bằng văn hóa doanh nghiệp

Bao gồm những giá trị về nguyên tắc xử sự và tác phong nghề nghiệp do tất cả các thành viên trong doanh nghiệp tạo nên. Văn hóa công sở… Read more »

Văn hóa e-mail công sở

Văn hóa e-mail công sở

Công sở là nơi mà (đa số) người ta ngồi nhiều hơn đứng, gõ nhiều hơn nói suốt 8 tiếng đồng hồ mỗi ngày, và e-mail là một công cụ… Read more »

Thay đổi văn hóa – vũ khí giấu mặt

Thay đổi văn hóa – vũ khí giấu mặt

Nhiều công ty chuyển mình rất nhanh chóng, từ vị trí đứng ở bờ vực phá sản chuyển sang làm ăn rất phát đạt. Họ có thể làm được điều… Read more »

Nhân viên ghét nhất bị đàn áp

Nhân viên ghét nhất bị đàn áp

Những lời chỉ trích dai dẳng, các câu nhận xét cay nghiệt, sự ức hiếp và các hình thức hung bạo khác nơi công sở gây tổn hại cho nhân… Read more »

Văn hóa trong tuyển dụng

Văn hóa trong tuyển dụng

Văn hoá tuyển dụng không chỉ được hiểu là những hành vi, cách ứng xử của ứng viên và nhà tuyển dụng trong mỗi cuộc phỏng vấn, mà nó đã… Read more »