List/Grid

Quản trị nhân sự Subscribe to Quản trị nhân sự

7 cách để thu phục lòng người

7 cách để thu phục lòng người

Làm việc muốn đạt được hiệu quả cao, cần nhất vẫn là không khí đoàn kết hợp tác của tất cả các cá nhân trong tập thể. Một người quản… Read more »

Thiết lập mục tiêu công việc cho nhân viên

Thiết lập mục tiêu công việc cho nhân viên

Trong bài viết dưới đây, tác giả Nguyễn Hữu Long chia sẻ thêm kinh nghiệm thực tế để triển khai giai đoạn 1 của chu trình quản trị, cũng là… Read more »

Đâu là chiến lược nhân sự của bạn?

Đâu là chiến lược nhân sự của bạn?

Tại sao bạn có cần một chiến lược những chính sách và quy chế cho doanh nghiệp của bạn? Câu trả lời đơn giản là… bởi vì bạn có cả… Read more »

Đi đầu trong giai đoạn khủng hoảng

Đi đầu trong giai đoạn khủng hoảng

Có một thực tế thường xảy ra hiện nay là rất nhiều doanh nghiệp hoàn toàn chủ quan với việc phải chuẩn bị, đề phòng để đương đầu với những… Read more »